Consulta de psicologia clínica,
sexologia i teràpia de parella

La Psicología Clínica ​es pot definir globalment com una disciplina que integra coneixement científic, models teòrics i experiència clínica amb l'objectiu de comprendre, prevenir i alleujar les malalties mentals i el malestar psicològic així com promoure la percepció de benestar personal i el desenvolupament personal.

La salut mental i la salut sexual no són estats utòpics, si bé és cert que no sempre es pot aconseguir ni mantenir un benestar psíquic, atançar-se a ell és possible.

La Psicoteràpia ofereix les eines i tu aconsegueixes els teus objectius.

"Si busques resultats diferents no facis sempre el mateix" Albert Einstein

Sexologia clínica

Ens centrem en fer una avaluació, anàlisi funcional i diagnòstic de les disfuncions sexuals i dissenyar un tractament individualitzat per restablir de forma segura i preventiva una sexualitat sana i gaudida amb plaer.

més informació >

Psicologia clínica adults

Es realitza una anàlisi i avaluació personalitzada de la situació que motiva el quadre clínic, per tal de tenir un diagnòstic i poder fer una intervenció en profunditat per millorar, pal·liar i remetre el malestar presentat.

més informació >

Teràpia de parella

Quan una parella detecta problemes en la seva relació passa per moments de desconcert, aïllament i una marcada crisis personal que li impedeix analitzar i valorar de forma efectiva la situació viscuda.

més informació >