Teràpia de parella

Quan una parella detecta problemes en la seva relació passa per moments de desconcert, aïllament i una marcada crisi personal que li impedeix analitzar i valorar de forma efectiva la situació viscuda.

En resum es solen donar aquestes dificultats, les quals es poden treballar en psicoteràpia:

  • Gelosia, desconfiança
  • Infidelitat
  • Problemes familiars
  • Desgast, monotonia
  • Baix desig sexual
  • Agressivitat
  • Dependència emocional
  • Problemes de convivència
  • Rancúnies i problemes no resolts
L'especialització en aquestes tres àrees d’intervenció fan una triada perfecta per al tractament en globalitat dels problemes.