1

Psicología Clínica
Adults

Des de vessant cognitivo-conductual s’intervé en els problemes i trastorns que la persona pugui patir. Es realitza un anàlisis i avaluació personalitzada de la situació que motiva el quadre clínic per tal de tenir un diagnòstic i, acte seguit, poder fer una intervenció en profunditat per millorar, pal·liar i remetre el malestar presentat.

L’autoconeixement és la peça clau per a aconseguir una millor regulació emocional, i en psicoteràpia sol ser l’eix d’intervenció. També ho és la gestió emocional, la identificació de creences autolimitants, l’ús de biaixos cognitius que ens porten a interpretacions errònies de la realitat i en general, tot allò, que en major o menor mesura, ens provoca malestar.

Sovint els problemes o la simptomatologia no configuren un trastorn, són signes, però no per això no s’han d’atendre. La orientació psicològica i la psicoteràpia donen a la persona les eines i recursos suficients per a que en poc temps resolguin efectivament els seus conflictes.

Trastorn de l’estat d’ànim. Inestabilitat emocional.

Trastorns depressius, distímia. Alteracions de l’estat d’ànim que interfereixen significativament en el dia a dia de la persona.

Trastorns bipolars

Ansietat, ansietat generalitzada, atacs de pànic, angoixa amb/sense agorafòbia

Tractament personalitzat de Fòbies

Trastorn obsessiu-compulssiu (TOC). Tractament cognitiu-conductual de les obsessions i conductes compulsives.

Trastorn psicòtics.

Somatitzacions. Intervenció psicoterapèutica centrada en minimitzar els símptomes físics derivats d’un malestar psicològic.

Trastorn de personalitat. Un patró de conducta, pensament i actituds concrets i rígids poden dur a la persona a patir en les seves relacions interpersonals i a estar envoltats de conflictes. La psicoteràpia ofereix pautes per reconduir certs trets que són més flexibles i així donar eines d’afrontament a problemes derivats d’una forma de ser concreta.

Problemes adaptatius, quan les dificultats per adaptar-se a una nova situació fan reactivar símptomes ansiosos i/o depressius. Solen comportar una inestabilitat emocional que amb poques sessions i donant pautes de resolució millora substancialment.