1

Psicologia clínica
Laia Cadens

Consulta de psicologia clínica, sexologia i teràpia de parella

Qui soc

Em dic Laia, soc psicòloga clínica de formació i vocació. Són més de 20 anys d’experiència clínica acreditada on he evolucionat tant professionalment com personalment. Des de l’empatia, l’honestedat i la comprensió sense judici, he acompanyat als meus pacients a relacionar-se de forma més sana amb ells mateixos i així aconseguir estats de benestar emocional. La sinceritat és clau, i no sempre fàcil però necessària per a intervenir en psicoteràpia.

Els Nostres Serveis

La salut mental i la salut sexual no són estats utòpics, si bé és cert que no sempre es pot aconseguir ni mantenir un benestar psíquic, atançar-se a ell és possible.

SEXOLOGÍA CLÍNICA

Ens centrem a fer una avaluació, anàlisi funcional i diagnòstic de les disfuncions sexuals i dissenyar un tractament individualitzat per restablir de forma segura i preventiva una sexualitat sana i gaudida amb plaer.

Psicologia clínica adults

Es du a terme una anàlisi i avaluació personalitzada de la situació que motiva el quadre clínic, per tal de tenir un diagnòstic i poder fer una intervenció en profunditat per millorar, pal·liar i remetre el malestar presentat.

TERÀPIA DE PARELLA

Quan una parella detecta problemes en la seva relació passa per moments de desconcert, aïllament i una marcada crisi personal que li impedeix analitzar i valorar de forma efectiva la situació viscuda.

Formulari de contacte