1

Teràpia de Parella

Quan una parella detecta problemes en la seva relació passa per moments de desconcert, aïllament i una marcada crisis personal que li impedeix analitzar i valorar de forma efectiva la situació viscuda. Es perd perspectiva i s’activen mecanismes que danyen a la parella, i en conseqüència a les persones que integren aquesta relació.

En teràpia de parella és necessari crear un espai sincer on s’identifiquen els motius REALS dels problemes i com s’enfronten a ells, d’aquesta manera treballar de manera efectiva, i alhora simple, en els factors que mantenen la problemàtica. Sabem que no sempre les parelles arriben a un punt d’enteniment i si aquest és el cas també és necessari tancar l’etapa des del respecte i amb el menor impacte possible.

En resum es solen donar aquestes dificultats, les quals es poden treballar en psicoteràpia:

  • Gelosia, desconfiança
  • Infidelitat
  • Problemes familiars
  • Desgast, monotonia
  • Baix desig sexual
  • Problemes en el àrea sexual
  • Dependència emocional
  • Problemes de convivència
  • Rancúnies i problemes no resolts
  • Problemes ancorats

 

La especialització en aquestes tres àrees d’intervenció fan una triada perfecta per al tractament en globalitat dels problemes.